Asertywność cechą menadżera
3D487DDABF011472D93C90436A960E0A-main

Asertywność cechą menadżera Jak mawiał Joseph Wolpe ,, są tylko trzy możliwe postawy w relacjach międzyludzkich. Pierwsza polega na braniu pod uwagę wyłącznie własnej perspektywy i ignorowaniu innych osób.Druga to przekładanie racji innych przed własnymi. Trzecia to złoty środek. Stawiasz siebie na pierwszy miejscu, ale bierzesz pod uwagę racje innych osób.”

    Większości ludzi asertywność kojarzy się z jednym słowem, jest to wszystkim znane i przez wszystkich używane słowo ,, nie” . Jednak to bardzo spłyca znaczenie słowa asertywność traktując je jedynie w kategorii umiejętności mówienia ,,nie”. Asertywność jest terminem znanym na szeroką skalę, lecz większość ludzi nie potrafi w trafny i rzeczywisty sposób określić jego prawidłowego znaczenia. Więc najpierw należy rozpatrzeć znaczenie tego terminu.

    Asertywność nie jest cechą, z którą się rodzimy. Nie posiadamy jej w kodzie genetycznym ani nie dziedziczymy. Można się jej nauczyć jednak wymaga to zmiany przyzwyczajeń i sporego wysiłku. Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, pragnień w różnych sytuacjach życia zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego w sposób otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych. Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych, umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał, autentyczność, elastyczność zachowania, świadomość siebie (wad, zalet, opinii), wrażliwość na innych ludzi, stanowczość, samoocena. Należy zaznaczyć, iż asertywność jest też zdolnością egzekwowania oraz wyznaczania swoich wszystkich granic. Wypracowując w sobie tę cechę można zbudować lub zwiększyć szacunek do samego siebie, ułatwić budowanie relacji z przełożonymi, współpracownikami a także bliskimi osobami. W sposób asertywny można udzielać pochwał, ale też rozmawiać z kimś, kto ma zupełnie odmienne zdanie. Asertywność jest istotna w sytuacjach konfliktowych, ponieważ pomaga osiągać kompromis bez konieczności rezygnacji z uznawanych wartości. Pomaga oprzeć się naciskom z zewnątrz takich jak np. korupcja, narkotyki, oszustwo, nieuczciwość, alkohol itp. Postawa asertywna towarzyszy ludziom, którzy mają adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby, swobodnie ujawniają innym siebie. Asertywność pozwala wypracować w sobie możliwość na popełnianie błędów i potknięć, ale też na dostrzeganie w sobie sukcesów i mocnych stron. Gdy jest się w centrum uwagi, trzeba umieć działać bez niszczącego lęku. Akceptuje się zmiany, które zachodzą w nas i innych.

    Psychoterapeuta Jarosław Józefowicz twierdzi że: ,,samotność, brak kontroli nad emocjami, nadwrażliwość, problemy w relacjach z otoczeniem mogą wskazywać na brak asertywności. Ludzie tacy nie bronią swojego zdania, swoich praw i pozycji, często są wycofani i nieśmiali ich zachowaniu jest pasywne, czyli innymi słowy uległe”. Osoby nieasertywne nie zważają na swoje potrzeby, powodować to może spóźnione reakcje, gdy ktoś chce je wykorzystać. Tłumienie emocji i własnych potrzeb powoduje złe samopoczucie, a nawet może powodować choroby i dolegliwości fizyczne. Mogą natomiast w sposób niekontrolowany wyrażać złość lub okazywać agresje. Osoby nieasertywne nie akceptują same siebie, dlatego tak bardzo zależy im na akceptacji otoczenia. Często błędnie wmawiają sobie, że droga do tego wiedzie przez spełnianie żądań otoczenia – co jest oczywiście bzdurą. Ludzie nieasertywne nie zauważają i nie są świadomi swoich atutów. Ich wewnętrzny głos krytyczny często jest nad wyraz nasilony, co powoduje niepewność i myśli o tym, że nikt nie weźmie pod uwagę ich zdania, ponieważ jest mało istotne, dlatego wolą się wycofać i nie wyrażać własnej opinii.

    Sądzę, iż należy również sprecyzować – kim jest asertywny człowiek. Być asertywnym oznacza domagać się lub stawać w obronie swoich praw, ale też praw innych osób nie ograniczając i nie krzywdząc przy tym praw kogoś innego. Asertywne zachowanie to pozytywna afirmacja samego siebie, która także dowartościowuje innych ludzi w otoczeniu. Człowiek asertywny potrafi realnie ocenić, co jest warte jego czasu oraz uwagi, uczciwie postępuje, mówi to, o czym myśli jednak w taki sposób, który nikogo nie obraża. Szanuje prawa innych ludzi jednocześnie przestrzegając swoich wartości. Jak mówi Herbert Fensterheim specjalista do spraw public relations człowiek asertywny zdaje sobie sprawę z tego, że ma prawo do zachowania własnej godności poprzez odpowiednie zachowanie. Ma prawo do przedstawienia innym swoich próśb, jeśli uzna, że druga osoba ma możliwość odmowy. Człowiek asertywny robi to, co chce, ma sposobność do korzystania ze swoim praw, jeśli z nich nie korzysta to godzi się na ich odebranie. Mimo iż sytuacje międzyludzkie nie zawsze są jasne i zrozumiałe osoba asertywna korzysta z możliwość przedyskutowania oraz wyjaśnienia zaistniałych niezgodności z inną osobą. Zachowanie asertywne nie jest uległe, ponieważ osoba asertywna szanuję siebie, nie jest agresywna, bo szanuje też innych i nie jest manipulacyjna, bo jest osobą szczerą i otwartą.

Zachowanie

    Uważam, że praca menadżera związana jest z ciągłą konfrontacją z innymi ludźmi i skomplikowanymi relacjami interpersonalnymi. Menadżer powinien traktować współpracowników, jako równorzędnych rozmówców i godnych partnerów. Każdy menadżer powinien posiadać wyjątkowe cechy, dzięki którym będzie potrafił zarządzać ludźmi. Dobrym menadżerem może być tylko osoba, która posiada sztukę kierowania sobą, zna zależności panujące pomiędzy częściami procesu społecznego, którym kieruje. Osoba pracująca na stanowisku menadżera musi przede wszystkim potrafić zapanować nad wyrażanymi emocjami, a także nad tym, aby nie ulec pokusom. Poza umiejętnościami takimi jak komunikatywność, kreatywność, organizowanie pracy, takt i talenty dyplomatyczne, przedsiębiorczość, szybkie podejmowanie decyzji, wytyczanie zadań, kontrolowanie pracowników i motywowanie, menadżer powinien posiadać cechy osobowościowe inaczej nazwane predyspozycjami takie jak: odporność na stres, odwaga, pewność siebie, orientacja na osiągnięcia i sukcesy, asertywność, inteligencja, upór i stanowczość, ambicja. Jeśli menadżer chce spełnić wymagania, które stawia przedsiębiorstwo musi wykazać się, więc umiejętnościami asertywnymi.

Jak być asertywnym w pracy:
– Nie odkładaj spraw na później,
– Usprawnij swoją umiejętność podejmowania decyzji,
– Negocjuj skuteczniej,
– Asertywnie postępuj z rozgniewanymi klientami, szefami, współpracownikami i innymi trudnymi ludźmi,
– Naucz się mówić nie, abyś się nie zatracił,
– Bądź wytrwały,
– Bądź cierpliwy, asertywność nie wymaga pośpiechu,
– Mów głośno w miejscu pracy o kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa,
– Usprawnij swoje gospodarowanie czasem,
– Bądź asertywny w sprawie osiągania celów w pracy.

   Chciałabym zauważyć, że aby być asertywnym menedżerem, należy nauczyć się: wydawać polecenia i przekazywać swoje oczekiwania, nie bać się krytyki i reagować na nią, chwalić innych i prezentować siebie, bronić się przed agresją, a także umieć odmawiać. Asertywny menadżer musi charakteryzować się wysokim stopniem wewnątrzsterowności. Istotną cechą, jaką powinien posiadać asertywny menadżer jest otwartość oraz pewność siebie, unikanie niedomówień, subtelnych upomnień oraz gierek interpersonalnych. Dobry i asertywny menadżer powinien wyzbyć się strachu w podejmowaniu często trudnych tematów w dyskusji z podwładnymi, ale też z pracodawcami i pracownikami. Musi szybko reagować na pojawiające się problemy i mówić o nich w jasny i zrozumiały sposób bez obawiania się krytyki. Asertywność pomaga menadżerowi w traktowaniu ludzi po partnersku, ułatwi chwalenie podwładnych, słuchanie ich, szanowanie ich opinii i pomysłów, wspieranie ciekawych inicjatyw, bez strachu przed utratą pozycji lidera.

   Moim zdaniem nie ma możliwości by menadżer był kompetentny w wykonywaniu swojej pracy, jeśli nie posiada cechy takiej, jaką jest asertywność. To ona decyduje o tym, jakie są relacje w komunikowaniu się, w przekazywaniu informacji oraz w odnajdywaniu samego siebie w stosunkach międzyludzkich.

Napisane przez:

Komentarze zakończono.