Public relations

Jest planowym, ciągłym a przede wszystkim świadomym działaniem, którego celem jest stworzenie oraz utrzymanie korzystnych stosunków między organizacją a jej otoczeniem. Czasy kiedy reklama była dźwignia handlu mijają. Teraz jedynie dobra i zaplanowana komunikacja gwarantuje skuteczność działań. Marka o której nikt nie mówi, nie istnieje. Maio Team Communications sprawi by było o Tobie głośno. Najważniejsze kategorie usług:

  • Strategia komunikacji – to przemyślany, odpowiednio dobrany zestaw narzędzi komunikacyjnych, skrojonych na miarę potrzeb konkretnego Klienta. Strategie są przez nas tak skonstruowane, aby umożliwić elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia.
  • Media relations – Są najczęściej wykorzystywanym działaniem z zakresu Public Relations. Polegają na utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radio, telewizji) pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach organizacji.
  • e-PR – jest działaniem wizerunkowym, które wykorzystuje Internet jako główne pole budowania zasięgu. Dzięki temu możemy dotrzeć do ogromnej rzeszy odbiorców i klientów. Tylko za pośrednictwem Internetu możemy śledzić, podpatrywać oraz obserwować ciągle zmieniające się trendy.
  • Komunikacja wewnętrzna – odgrywa kluczowe znaczenie w tworzeniu kultury organizacyjnej zarówno wielkich korporacji jak małego i średniego biznesu. Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest istotnym elementem zarządzania, pozwalającym zwiększać efektywność i skuteczność.
  • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, w którym już na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia się interesy społeczne, dbałość o dobre i uczciwe relacje z interesariuszami oraz o ochronę środowiska.
  • Sponsoring – jest jedną z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się form promocji. Istotą sponsoringu jest skojarzenie, dzięki któremu pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora.